Prenos v obračun

Ob zaključku izračuna se na vnosnem oknu aktivira gumb . Ta gumb odpre nastavitveno okno za prenos zneskov uspešnosti v posredni vnos obračuna plač.  Odpre se nastavitveno okno prenosa :

 

 

Naziv

Vsebina

Šifra zaposlenega od - do

Vnese se lahko začetna in končna šifra nabora zaposlenih, za katere naj se izvede prenos zneskov v posredni vnos.  Prazno pomeni, da se prenaša vse.

Šifra vrste obračuna

Vnesti je treba šifro vrste obračuna za uspešnost, pod  katero se bodo izračunani zneski prenesli v obračun.

Razdelek : Obračun za izvoz

Leto

Vnesemo leto, mesec in zaporedno številko obračuna, v katerega se bodo prenesli podatki uspešnosti. Izbrani obračun ne sme biti zaključen.

Mesec

Zaporedna številka

Gumb »Izberi« odpre preglednico obračunov plač, iz katere lahko izberemo obračun za prenos.

 

Ob prenosu se izpolnijo podatki o datumu in času prenosa, pri ponavljanju prenosa program opozori, da je bil prenos že izveden in zahteva potrditev ponovnega prenosa.

 

 

Ob prenosu se kontrolira letna omejitev zneska uspešnosti, če je ta znesek prekoračen, se uspešnost za takšnega zaposlenega ne prenese v posredni vnos.

Natisni