Verzija 2021.04.001 z dne 15.03.2021

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Nova nastavitev v šifrantu vrste prometa »Povezava s prejetimi računi«. Privzeta nastavitev je Da - dokumente izbrane vrste prometa se povezuje s prejetimi računi. Izbor te nastavitve je aktiven samo za dokumente tipa P - Prejem.
 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Nov status »Povezava s prejetimi računi« v glavi dokumenta, ki je določen na nivoju vrste prometa (knjige).  Lahko se ga spreminja, če dokument (prejem, predprejem) še ni povezan na PRAC in tudi morebitni odvisni stroški predprejema še niso povezani. Status je viden samo na preglednici, na vnosu/ažuriranju dokumenta ni te opcije. Spreminjanje statusa je omogočeno na preglednici dokumentov preko desnega klika in izbor "Povezava s prejetimi računi". Poleg pogoja, da dokument še ni povezan na prejeti račun, je na prejemih pogoj, ko prejem ni knjižen iz predprejema. V tem primeru se status mora popravljati na predprejemu.

Natisni