Obračun ravnanja z embalažo

Obračun ravnanja z embalažo omogoča pripravo napovedi in obračunov za potrebe ravnanja z odpadki vključenimi v sistem družbe – SLOPAK. Podatki se pripravijo na osnovi predvidenih količin odpadkov danih na trg, ki se nahajajo v izbrani knjigi predračunov. Poračuni se lahko delajo na osnovi izdanih računov in podatkov o odpadni embalaži iz šifranta artiklov.

Najprej se odpre okno Obračun ravnanja z embalažo - SLOPAK, kjer podamo podrobnosti za izpis.

·      Knjiga predračunov – vnesemo oziroma izberemo knjigo predračunov, v kateri imamo shranjene predvidene prodaje artiklov za namene napovedi odpadne embalaže po sistemu SLOPAK

·      Datum od/do – vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo napovedati količine odpadne embalaže dane na trg.

·      Pripravi poračun – označimo ali želimo pri pripravi poročila upoštevati napovedane in dejanske podatke o odpadni embalaži dani na trg v nekem preteklem obdobju.

·      Datum od/do – vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo pripraviti poračun odpadne embalaže dane na trg.

·      Srednji tečaj BS – vpišemo srednji tečaj BS za preračun cen/vrednosti na obračunih ravnanja z odpadno embalažo.

·      Artikel od/do – vpišemo oziroma izberemo artikle, za katere želimo pregled o embalaži dani na trg.

·      Skupina artikla od/do – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, za katere želimo pregled o embalaži dani na trg.

·      Klasifikacija od/do – vpišemo oziroma izberemo klasifikacije artiklov, za katere želimo pregled o embalaži dani na trg.

 

Pri tem se polnijo podatki v stolpce na poročilih na naslednji način:

·      Napovedana količina – količina odpadne embalaže na predračunih izbrane knjige v obdobju za napoved

·      Poračun – napovedana količina – količina odpadne embalaže na predračunih izbrane knjige v obdobju za poračun

·      Poračun – dejanska količina – količina odpadne embalaže na računih v obdobju za poračun

 

Dokumenti se tiskajo s pomočjo vzorcev QRD, s pomočjo katerih je možno prilagajati poročila lastnim potrebam.

Ob novi instalaciji dobimo tri vzorce: Letna napoved odpadne embalaže, Letni obračun odpadne embalaže in Obdobni obračun odpadne embalaže.

Natisni