Skladišča

Šifrant Skladišča je preglednica, ki prikazuje seznam skladišč na katerih se vodi zaloga.

Natisni