Zavihek Evidentiranje obrokov

V primeru, da je aktivna povezava s programom Kuhinja (KRJ) (Nastavitve > zavihek Povezave > polje Številka uporabnika KRJ), je viden tudi zavihek Evidentiranje obrokov. Na zavihku Evidentiranje obrokov vnesemo nastavitvene podatke za delovanje programa v delu vezanem na evidentiranje obrokov.

 

·      Osnovni meni – izberemo osnovni meni, ki ga postrežemo na kuhinjskem pultu oz. razvažamo.

·      Suhi meni – izberemo suhi meni, ki ga postrežemo na kuhinjskem pultu. V primeru, da je podatek izpolnjen, nas program pri deljenju obrokov na kuhinjskem pultu opozarja na vse ostale naročene obroke tekočega dne, ki so vezani na suhi meni.

·      Opozarjanje od – polje je namenjeno tistim, ki uporabljate opozarjanje na kuhinjskem pultu v primeru prijave na suhi meni pri kasnejših obrokih. V primeru, da je podatek izpolnjen, bo program opozarjal od vključno izbranega obroka dalje, ne npr. od zajtrka dalje

·      Upoštevaj neprijavljene koriščene storitve – v primeru, da polje potrdimo, potem se na kuhinjskem pultu lahko evidentira tudi obrok, ki ni bil prijavljen. Ko bomo pripravljali pripravo obračuna s storitvami, bo program upošteval tudi te 'viške' koriščenega nad prijavljenim. Če tega ne želimo, potem pustimo polje neobkljukano.

·      Evidenca sprememb – polje potrdimo samo v primeru, če želimo voditi evidentiranje obrokov tako, da sledimo vsem spremembam, prijavam, odjavam, zamenjavam menijev… in če imamo za te primere določene tudi povezane storitve.

·      Evidentiranje obrokov brez storitve. –  če je polje potrjeno, potem se vodi evidenca obrokov na osnovi kombinacije Obrok / Meni in se storitev določi na osnovi skupine, v katero posameznik spada (povezava določena v Evidentiranje obrokov > Evidenca obrokov brez storitev).

·      Zaklepanje podatkov – polje Dan/dni prej in polje Ob uri: v primeru, da je polje Dan/dni prej izpolnjeno, potem se podatki zaklenejo tako, da se trenutnemu računalniškemu datumu računalnika, kjer se nahaja iCenter, ob vneseni uri prišteje vnesen podatek v polju Dan/dni prej. Ta podatek je potem prikazan v neposrednem vnosu v zadnjem stolpcu Prevzem naročila. V primeru, da je polje Dan/dni prej prazno, se zaklepanje podatkov ne izvaja. Glede na Zakon o šolski prehrani (6. člen - pravila šolske prehrane - (1) Šola s pravili šolske prehrane opredeli natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev oziroma dijakov in staršev.) svetujemo, da v polje Dan prej vnesete 1.

·      Dodatek ur za neposr.vnos: v primeru, da je podatek izpolnjen, potem imate pri urejanju neposrednega vnosa možnost dodatnega časa za urejanje podatkov, čeprav so podatki na terminalu za odjave že zaklenjeni.

·      Številka kartice – polje je aktivno samo v primeru, da imamo kodo program za branje kartice preko čitalca na kuhinjskem pultu. Vpišemo pozicijo in dolžino številke kartice, ki je zapisana na kartici in jo program prebere preko čitalca.

 

Zakon o šolski prehrani, velja od 01.01.2011

·      Obroke subvencionira – izberemo MIZKS, ki po Zakonu o šolski prehrani subvencionira šolsko prehrano. Polje izpolnimo v primeru, da vodimo evidenco koriščenih obrokov in da želimo, da program za malico in kosilo, ki je bilo koriščeno, izračuna subvencijo. Polje se bo uporabljalo velja samo za uporabnike, za katere velja Zakon o šolski prehrani.

·      Dogodek za sklep – trenutno je določeno, da se bo sklepe tiskalo iz spletne aplikacije MIZKS (vir: okrožnica MŠŠ, 3. stran, datum 01.06.2010), tako da polja trenutno ni potrebno izpolnjevati.

·      Splošna subvencija malice – vpišemo znesek splošne subvencije, trenutno je to 0,50€ za osnovne šole in 1,60 za srednje šole

·      Dodatna subvencija malice (odstotek povprečne plače do 42%) – vpišemo znesek splošne subvencije, trenutno je to 0,30€ za osnovne šole in 0,82 za srednje šole

·      Dodatna subvencije malice za dijake (odstotek povprečne plače 42-64%) – vpišemo znesek splošne subvencije, trenutno je to 0,41€

·      Subvencija kosila – vpišemo odstotek subvencije kosila za osnovne šole. Trenutno je to 100%.

 

OPOZORILO: Zakon o šolski prehrani, 14. člen: ceno subvencionirane malice določi s sklepom minister, pristojen za šolstvo, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Zgoraj navedene cene veljajo ob uveljavitvi zakona, kasneje se bodo lahko spremenile.

·      Poimenovanje za obroki odjavljeni 1. dan - ta nastavitev omogoča drugačno poimenovanje na računu, privzeto je »nepravočasna odjava«, sami pa lahko nastavitev spremenite z vpisom drugačnega besedila dolžine do 29 znakov.

Natisni