Sprememba stroškovnih mest

Pomembno:  Obdelava spreminja podatke stroškovnih mest, zato pred obdelavo priporočamo arhiviranje baze trenutnega uporabnika.

Program uporabimo za spreminjanje šifer stroškovnih mest, ko se celotno stroškovno mesto preseli na novo stroškovno mesto.

Ob zagonu programa se nam odpre preglednica šifranta stroškovnih mest. Najprej vpišemo datum spremembe. To je datum, ko smo osnovna sredstva fizično selili med stroškovnimi mesti.

 V preglednici je stolpec Nova šifra stroškovnega mesta, ki ga izpolnimo pri tistih šifrah stroškovnega mesta, kjer želimo spremembo.

Z aktiviranjem gumba Potrdi  bo program začel z delom.

Po končani obdelavi bo na kartici osnovnega sredstva zapis s tipom spremembe  »SM« na vneseni datum.

Obdelava nam bo spremenila podatke stroškovnih mest na osnovnih sredstvih. Šifrant stroškovnih mest ostane nespremenjen.

Natisni