Verzija 2018.06.000

Sociala

  • Stanovalec

V spustnem meniju stanovalcev dodan podatek, kateri od stanovalcec je ZAČASNO SPREJET (stolpec Začasni sprejem).

Zdravstvo

  • Načrt zdravstvene nege

Urejen izpis zdravstvene nege, tako da ne prihaja več do napak.

Delo

  • Priprava ZN za obračun

Urejeno, da v kolikor ima stanovalec vpisano rezervacijo pred prihodom v dom, mu program ne obračuna zdravstvene nege, čeprav ima vnešeno terapijo in storitve v tem času.

Obračun

  • Obračun - Sociala - Obračun:

Odpravljena napaka v primeru spremembe cenika nadstanadarda ali oskrbe med mesecem.

  • Obračun - Sociala - Pošiljanje računov - Nastavi UPN:

Odpravljene napaka na funkciji Nastavi UPN, tako da se lahko vpišejo pozitivna in negativna števila z dvema decimalkama za premikanje polj na UPN nalogu.

  • Obračun - Sociala - Pošiljanje računov - Spremeni podatke:

dodana nova funkcionalnost Spremeni podatke (zgoraj desno) v kateri je mogoče spremeniti naziv, naslov, kraj prejemnika računa in datum računa. Spreminjajo se lahko le podatki plačnikov, ki imajo način izstavitve računov POLOŽNICA.

Natisni