Dodajanje novega uporabnika

S pritiskom na gumb Vnesi zapis (Insert) lahko dodajamo nove uporabnike. Spodnja slika prikazuje okno, ki se nam odpre:

Najprej vnesemo ID uporabnika oziroma njegovo šifro. Najenostavneje je, če pri tem uporabljamo zaporedne številke. Iste številke, ki jih mi prirejamo posameznim uporabnikom, uporablja tudi sama aplikacija pri ločevanju podatkovnih baz posameznih uporabnikov. Program ne dovoli vnosa iste ID številka za dva uporabnika.

Nato vnesemo prvi naziv in potem še drugi naziv uporabnika.

Pri vstopu v program se bodo v oknu Uporabniki prikazali samo aktivni uporabniki (polje Aktiven obkljukano).

Natisni