Unovčenje darilnih bonov

Kot zaključek kroženja darilnih bonov v sistemu je dogodek unovčenja. Takrat se darilni bon zamenja za blago in kot tak dobi status »unovčen«. Z darilnim bonov v tem statusu ni več možno trgovati, razen če se na centralni poslovalnici (upravi) ne odloči, da tako zaključene darilne bone spravijo ponovno v promet na ta način, da jim spremenijo status in ustrezno popravijo podatke o darilnem bonu. Najpogostejša pa je praksa, da se unovčene darilne bone ne uporablja več, temveč se nadaljnje poslovanje naroči in prevzame nove darilne bone.

Unovčenje darilnih bonov tako poteka ob nakupu blaga, kjer bon predstavlja plačilno sredstvo. Najprej moramo imeti odprt ustrezen način plačila v šifrantu »Načini plačil«.

Če želimo delovanje unovčenja darilnih bonov, moramo imeti odprt način plačila, katerega »Tip načina plačila« je »B – darilni bon«.

Ob prodaji blaga na gotovinski prodaji, ko kupec pove, da bi unovčil darilni bon, izberemo le-ta način plačila:

 

Po izboru tipa načina plačila, ki predstavlja darilni bon, se odpre okno, v katerem se izvaja unovčenje darilnih bonov:

 

Če gre za unovčenje lastnih bonov, potem se tako kot pri prodaji samo vpiše ali včita šifro ali črtno šifro bona. Nadaljujemo z <enter> ali »F2« in se preveri, če je z darilnim bonov vse v redu (če obstaja šifra, če ima pravilen status). Nato ga z »F4« prenesemo v vrstice preglednice.

Skupna vrednost vseh unovčenih bonov ne sme presegati zneska računa. Obe vrednosti sta prikazani, tako da lahko vidimo, koliko bonov se lahko unovči na enem računu.

V primeru, da kupec želi unovčiti tuj bon v naši poslovalnici, pa je potrebno za tak darilni bon vpisati malo več podatkov.

 

Tako najprej izberemo tip bona »T – tuj«. Nato moramo vpisati ali izbrati iz šifranta vrst darilnih bonov šifro izdajatelja. Če šifra izdajatelja ni vpisana v šifrantu vrst darilnih bonov, unovčenje takšnih tujih bonov ni možna.

Nato sledi vpis podatkov o darilnem bonu: šifra, naziv, vrednost. Za vsak bon posebej moramo vpisati te podatke, saj teh podatkov še ni v sistemu. S klikom na »OK« ali z »F4« prenesemo darilni bon v postavke. Ko zaključimo, potrdimo s »Potrdi« ali »F12«.

Program nas nato vrne nazaj v zaključevanje računa v načine plačil, tako da lahko vpišemo morebiten drugi način plačila in zaključimo račun s samim izpisom.

Unovčenje darilnih bonov z izborom ustreznega načina plačila se lahko izvede z izborom v 1. načinu plačila. V 2. načinu plačila plačevanje nakupa blaga z darilnim bonom ni možno izbrati.

Natisni