Kontrolni dnevnik

Namen programa je izpis kontrolnega dnevnika na tiskalnik ali  pregled le tega na ekranu preden zaključimo blagajno. Program zahteva vnos naslednjih podatkov:

·      Blagajna – program avtomatsko predlaga izbrano blagajno.

·      Naziv liste – vpišemo tekst, ki se bo prikazal na listi, ali pustimo prazno polje.

Natisni