POS oprema

Na zavihku POS oprema vnašamo podatke o vrstah in priključitvah tiskalnika, predala in prikazovalnika.

 

 

TISKALNIK

·      Tip tiskalnika – s klikom na gumb  iz seznama izberemo tip tiskalnika. Ob izboru se kode za obliko pisave »Navadno«, »Krepko« in »Široko« predlagajo, lahko jih pa poljubno spreminjamo in prilagajamo določenemu tipu tiskalnika.

·      Tiskalnik – s klikom na gumb  se nam iz seznama ponudijo instalirani gonilniki za tiskalnike. Moramo imeti instaliran gonilnik »Generic/Text only«, katerega izberemo v seznamu.

·      POS tiskalnik – če je obkljukano, potem uporabljamo »Generic/Text only«. Če to ni obkljukano, pa se tiskanje izvaja preko gonilnikov, katere se instalira glede na tip tiskalnika. V tem primeru lahko uporabljamo uporabniško prilagodljive qrd obrazce, katere si lahko uporabnik prilagodi s svojimi nazivi, logotipi, ipd..

·      Kodna stran tiskalnika – s klikom na gumb  iz seznama izberemo kodno stran tiskalnika.

·      Število praznih vrstic na koncu računa – vpišemo podatek, kateri pove za koliko praznih vrstic se bo izpisan račun na koncu pomaknil naprej.

·      Časovni zamik po tiskanju vrstice – če prihaja do težav neizpisovanja večje količine vrstic računa – zaradi nezmožnosti samega tiskalnika -  lahko vpišemo število miliseknud, kolikor naj program počaka, da tiskalnik uspe natisniti vse podatke sproti.

·      Gumb Test tiskalnika  – nam omogoča testiranje pravilne nastavitve tiskalnika.

·    

PREDAL

·      Priključitev preko tiskalnika - podatek   pove ali imamo odpiranje predala izvedeno preko tiskalnika ali   prazno in bomo odpirali predal preko »Datoteka z ukazom za predal« . V primeru povezave preko tiskalnika imamo možnost vpisa kod za odpiranje predala, če ne pa v polje »Datoteka z ukazom za predal« vpišemo pot in ime datoteke, kjer je ukaz za odpiranje predala.

·      Odpri predal – izberemo, kdaj želimo, da se predal ob zaključevanju računa odpre. »pred plačilom računa« pomeni, da se predal odpre, ko vstopimo v načine plačil (kar je tudi privzeto delovanje), »po plačilu računa« pa se odpre, ko potrdimo zneske in načine plačila.

·      Gumb Test predala  – nam omogoča testiranje pravilne nastavitve odpiranja predala.

 

PRIKAZOVALNIK

·      Priključitev preko tiskalnika - podatek   pove ali imamo prikazovalnik priključen  preko tiskalnika ali   prazno in imamo prikazovalnik povezan preko gonilnika, ki ga izberemo iz seznama v »Prikazovalnik« z gumbom . V primeru povezave preko tiskalnika imamo možnost vpisa kod za pravilno delovanje prikazovalnika

·      USB priključitev – podatek obkljukamo  , če imamo prikazovalnik priključen  preko USB vmesnika. V tem primeru moramo v polje »Prikazovalnik« vpisati naziv programa, ki ga uporabljamo za prenos podatkov na prikzovalnik.

·      Gumb Test prikazovalnika  – nam omogoča testiranje pravilne nastavitve prikazovalnika.

Natisni