6.26.003

 

 

Odpravljene naslednje težave:

  • Knjiženje – delovni nalogi; sprememba podatkov o datumu pričetka izdelave, roku izdelave in razpisani količini delovnega naloga se iz naloga prenese tudi na ustrezne vrstice plana proizvodnje
  • Knjiženje – plan proizvodnje – razpis proizvodnje; odpravljene težave nedodeljevanja šifre SM in SN podrejenim delovnim nalogom.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; iz preglednice predvidene porabe materiala se lahko sedaj kopira samo celica (npr. samo šifra)

 

Novosti:

  • Možnost avtomatskega dodeljevanja serij razpisanim delovnim nalogom je dodano tudi na plan proizvodnje: razpis po artiklu, razpis po polizdelku, na formiranje delovnih nalogov iz pregleda predvidene porabe materiala ter na kopiranje delovnih nalogov.
  • Knjiženje – delo delavcev; na vnos delavec/dan je dodan podatek o izmeni ter o delovodju (referentu). Podatke o opravljenem delu lahko tiskamo tudi po izmenah in delovodji. Na vnos delavec/dan je dodan tudi podatek Skupne ure in funkcija, ki skupne ure porazdeli na porabljen čas po operacijah.
  • Knjiženje – plan proizvodnje – prekini razpis; dodali obveznost izbire od do številke vrstice ali izbiro iz preglednice.
  • Izpisi – analize – analiza dela; v analizo dela smo dodali podatek »razpisano« (pomeni razpisano količino operacije; izdelka) ter »razpisano – dobro« (pomeni razliko med razpisano in dobro izdelano kolino operacije; izdelka)

Natisni