Gospodarstvo – vrsta obračuna za bolezen do 3 dni - dopol.navodilo 5.11.2020

Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, in uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen).

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Na osnovi zgoraj zapisanega si v sistem obračuna za to vrsto odsotnosti dodate novo šifro. Posebnost te vrste odsotnosti je, da je urna postavka taka, kot za npr. za boleznine do 30 dni, poročanje v REK obrazec pa kot za refundirane boleznine (zaradi tega kopirate šifro iz boleznine do 30 dni v novo šifro). Dodana je tudi nova vrsti zadržanosti zzzs - 13 - bolezen 3 dni. Za izbiro te šifre je potrebno imeti nameščeno verzijo iCentra 2020.14.006 oziroma novejšo.

GS - bolezen do 3 dni

Natisni