Selitev samo določenih otrok iz ene skupine v drugo

Od verzije 2019.11.000 naprej je mogoče delati spremembe skupin tudi samo za določene otroke. Izbira samo določenih otrok pride predvsem v poštev pri vrtcih, kjer lahko samo izbrane otroke iz skupine prestavimo v drugo skupino, oz. pri šolah, lahko izločimo določenega učenca, ki ne napreduje v višji razred.

Selitev samo določenih otrok iz ene skupine v drugo

Natisni