Uvod

Z ukazom obračun premij se postavimo v preglednico, v kateri so vidni obračuni premij PPZ. V spodnjem delu preglednice je gumb , ki prenese zneske, ki jih plačata delodajalec in zaposleni, v osnovi zaposlenih, kakršni sta določeni v nastavitvah programa: Šifra osnove zaposlenih za premijo zaposlenega in Šifra osnove zaposlenih za premijo delodajalca. Ti dve osnovi zaposlenih lahko uporabimo za izpis obračunanih osnov na obračunskem listu plače. Prenese se vsota premij, ki so bile plačane na Datum plačila izbranega obračuna (torej lahko iz večih obračunov - za primer polletnega ali letnega plačevanja).

Vnosno okno s podatki o novem obračunu odpremo z gumbom Vnesi zapis  (ali s tipko Insert):

Leto – vpišemo 4-mestno letnico obračuna.

Mesec – vpišemo mesec obračuna.

Naziv – vpišemo poljuben naziv obračuna.

Leto in mesec obračuna določata obdobje, za katero so se premije obračunale. Pogoj za pravilen samodejni izračun premij je, da je za leto in mesec obračuna že obračunana plača. To je pomembno, ko se premija izračunava na osnovi odstotka od bruto plače ali izbranega mesečnega seštevka (glede na nastavitve PPZ).

Natisni