Povišanje plačnih razredov v JS s 1.9.2020

V Uradnem listu št. 80 z dne 7.12.2018 je bil objavljen Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Aneksi k kolektivnim pogodbam, na osnovi katerega pripada določenim zaposlenim povišanje plačnih razredov. Prvo povišanje plačnih razredov ste izvedli že pri plači za januar 2019, drugo povišanje pri plači za november 2019 , tretje (zadnje) povišanje pa je potrebno izvesti pri plači za september 2020.

Povišanje plačnih razredov v JS

Natisni