Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

Šifranti

  • Otroci - gumb Tiskanje - Dopis z UPN:
    • nabor SAOP vzorcev je dopolnjen z novim vzorcem, ki omogoča tisk računa s UPN QR obrazcem. ---->> to še delamo
    • funkcionalnost je dopolnjena s pripravo podatkov v tekstovni obliki za tisk pri tiskarjih. Struktura datoteke je enako strukturi datoteke za tisk računov z do 7 vrsticami na nračunu. Program opozori (in ne dovoli priprave datoteke) na primere, da je v polju "Dopis" zapisana vrstica daljša od 120 znakov ali da je v polju Dopis vpisanih več kot 36 vrstic. Seveda se lahko s tiskarjem individualno dogovorite za tisk vrstic v večji pisavi in v tem primeru sami poskrbite, da bo število znakov v posamezni vrstici in število vrstic v polju "Dopis" temu ustrezno. 

Obračuni

  • gumb Storitve > gumb Skupine v enoti > gumb Prisotnost po otrocih (za vse, ki vodite zgodovino otrok v vrtcu): dodana nova funkcionalnost, ki omogoča povečanje pisave v preglednici. Za ta namen se uporabi gumba zgoraj desno v preglenici oz. kombinacijo tipk Ctrl + in Ctrl -.
  • gumb Zaključek obračuna: dopolnjen tako, da se v ozadju izračuna UPN QR koda
  • gumb Tisk/Osnutki > polje Obrazec: nabor SAOP vzorcev je dopolnjen z novim vzorcem, ki omogoča tisk računa s UPN QR obrazcem. Naziv novega vzorca je "Račun z UPNQR"

Natisni