Plačila v tujino

Šifrant je namenjen vnosu šifre plačila v tujino, ter opisa, katere potrebujemo   pri pripravi obrazca 1450 za plačila v tujino.

Natisni