Storitve – odjave/prijave

V spodnjem delu okna Odjave/prijave kliknemo na gumb Storitve. Gumb se aktivira šele po potrditvi izbire enot, skupin, posameznikov (polje pripravljeno je zapolnjeno). Odpre se okno Enote za odjave/prijave.

V preglednici Enote za odjave/prijave so vse tiste enote, ki smo jih upoštevali pri pripravi obračuna. V spodnjem delu preglednice se nahaja gumb Skupine v enoti. Najprej označimo enoto in nato kliknemo na ta gumb. Odpre se okno Skupine za odjave, v preglednici pa so tiste skupine označene enote, ki smo jih upoštevali pri pripravi odjav/prijav.

Gumb Otroci v skupini odpre okno Otroci za obračun. V preglednici so vsi tisti posamezniki, ki spadajo v označeno skupino in smo jih upoštevali pri pripravi odjav/prijav za izbrano storitev s količino storitve na dan.

Natisni