Verzija 2018.11

 

  • Knjiženje – delovni nalogi; na podatke glave delovnega naloga (zavihek »splošno«) smo dodali še polje »Rok dobave kooperant«. Polje se prenaša na povezane delovne naloge (funkcija »prenos na povezano«) polje se tudi kopira (funkcija »Kopiranje«).
  • Knjiženje – delovni nalogi; na serijskem tiskanju delovnih nalogov si program sedaj zapomni zadnjo nastavitev vezano na »Spremeni status tiskano«.
  • Knjiženje – kooperacija; na vnosu nove izdaje in/ali prejema kooperacije se glava dokumenta (in s tem številka) vpiše takoj, ko iz zavihka splošno preidete na zavihek vrstice ali opisi.
  • S to verzijo omogočamo avtomatsko izvajanje usklajevanja proizvodnih cen. Obdelavo je potrebno ustrezno nastaviti (preko programa VRP in preko razporejevalca opravil). Nastavitve vezane na razporejevalec opravil opravi SAP podpora. Več pa je opisano na povezavi: http://www.icenter.si/v1/media/pripomocek.usklajevanje.proizvodnih.cen.pdf?t=1509101625
  • Povezane vsebine:
    • Prenos naročil kupcev v delovne naloge VRP; odpravljene težave, ko se prenos v primeru določitve »števila dni za rok izdelave« = 0 ni izvedel.
    • iCenter API – dodane so metode: GetProductionWorkPlace, GetproductionWorkStation, GetTechnologicalProcess, GetWorkOrderTechnologicalOperations

 

Natisni