Listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva

V polju Veza je omogočeno listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva.

Listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva.pdf

Natisni