Zavihek: Osnovni podatki

Mandat – datumi začetka in konca mandata delovnega telesa. Vnos ni obvezen

Privzete analitike

Šifra SM – če je vnesena šifra SM, se predlaga in prenese v obračun

Šifra SN – če je vnesena,  se  predlaga in prenese v obračun.

Šifra DN – če je vnesena,  se predlaga in prenese v obračun.

Šifra referenta – če je vnesena,  se predlaga in prenese v obračun.

Natisni