Zakonodajne in druge novosti v iCenter Plače (julij 2019 – januar 2020)


V kratkem posnetku povzemamo pomembnejše zakonodajne novosti in druge izboljšave, ki smo jih izvedli na področju plač v obdobju od julija 2019 do januarja 2020.

Vsebina posnetka:

  • Dohodnina
  • Minimalna plača
  • Elektronski bolniški listi (eBOL) in zahtevki za refundacije (eNDM)
  • Pošiljanje odločb o dohodnini in letnih dopustih po elektronski pošti
  • Evidenčni stroški in prenovljeni izpisi v modulu Potni nalogi
  • Obrazec ER-28

Natisni