Verzija 2020.03.001 z dne 28.2.2020

Knjige DDV:

  • Izpisi iz knjig prejetih in izdanih računov usklajeni z novo davčno stopnjo 5%.

Skladiščenje na odpoklic:

  • Dodan OLAP pregled na evidencami skladiščenja na odpoklic.

Natisni