Izvoz podatkov o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju

S klikom na ikono za izvoz  podatkov imamo na razpolago tri izbire: Izvoz v DK, Izvoz na ročni terminal in Izvoz v FAK.

Natisni