Zavihek SPR Vrste računov

Zavihek SPR Vrste računov je aktiven samo takrat, ko imamo urejeno povezavo na SPR na zavihku Povezave s šifranti. Tukaj vnesemo Šifre vrste računov in Vrsto terjatve za odprte terjatve, ki jih vodimo v modulu Spremljanje plačil računov.

 

 

 

 

 

Z gumbom Vnesi vrstico izberemo vrsto računa iz SPR za katere bomo pripravljali opomine, ki je odprt kot terjatev. Ter izberemo vrsto terjatve Glavnica.

 

 

OPOZORILO: Enkrat urejene nastavitvene podatke ne spreminjamo več, ker se nove nastavitve ne bodo odražale na že pripravljene opomine. Npr. če smo v nastavitvah najprej imeli urejene nastavitve tako, da je pri stopenjskem opominjanju 2. opomin pomenil opomin pred tožbo in smo na podlagi takih nastavitev že pripravili in izstavili opomine bodo vsi 2. opomini, ki so že shranjeni na strankah ostali nespremenjeni in shranjeni kot opomini pred tožbo.

 

Ko imamo nastavitve urejene lahko pripravimo opomine. Obdelava se nahaja v meniju Dnevne obdelave / Izterjava / Opominjanje.

Natisni