Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

  • Odpravljena nepravilnost pri pripravi XML za Minimax, ko je bil v določenih primerih znesek na vrstici temeljnice 0.
  • Odpravljena nepravilnost neusklajene temeljnice pri knjiženju storna računa z avansom v DK.

Natisni