Pošiljanje podatkov

Pošiljanje podatkov se naredi na odpremnih nalogih na ikoni za izvoz podatkov. Tu imamo dve možnosti izbire: Polni odgovor za RIP in Dobavnica RIP.

Natisni