Subvencije šolske prehrane

Izpis Subvencije šolske prehrane je funkcionalnost evidence obrokov, ki vam omogoča pripravo zahtevka za izplačilo subvencioniranih sredstev. Zakon o šolski prehrani - 26. člen - (izplačilo sredstev) pravi, da Ministrstvo šoli nakaže ustrezen znesek subvencije na podlagi naslednjih zbirnih podatkov iz centralne evidence glede na splošno in dodatno subvencijo za malico ter subvencijo za kosilo:

·      število prijavljenih učencev in dijakov,

·      število prevzetih subvencioniranih obrokov,

·      število odjavljenih subvencioniranih obrokov,

·      število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

 

V centralno evidenco mora šola za izplačilo sredstev vnesti podatke iz prejšnjega odstavka najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Vgrajen je varnostni sistem. V primeru, da je na operaterju določena prepoved (X) za 'OST - EVIDENTIRANJE OBROKOV - Subvencije šolske prehrane', potem tak operater ne more dostopati do te funkcionalnosti.

Nastavitve za pripravo izpisa:

·      Leto – izberete leto, za katerega boste pripravili izpis števila subvencioniranih obrokov po dnevih.

·      Mesec – izberete mesec, za katerega boste pripravili izpis števila subvencioniranih obrokov po dnevih.

·      Storitev kosilo 1, Storitev kosilo 2, Storitev kosilo 3: v primeru, da boste navedene podatke izpolnili, potem boste dobili izračunane zneske subvencij, sicer bodo podatki samo številčno prikazani za obrok kosilo.

·      Izpis je mogoče omejiti po enotah, skupinah…

·      Opis liste – če želite, vpišete še dodaten naslov izpisa.

 

Natisni