Verzija 2018.05.001

Šifranti BP - Vrste prejemkov/izdatkov

Dodana možnost aktivnosti/neaktivnosti prejemkov in izdatkov.

Natisni