Izvoz šifranta knjige naročil

  • Podatke iz šifranta Knjige naročil izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.
  • V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo, v katero se izvozijo podatki iz šifranta knjig naročil.

  • Podatki se izvozijo v datoteko z imenom NDKKnjige.txt.

Natisni