Verzija 2020.13.001 z dne 25.09.2020

  • Tiskanje predvidene porabe
    • dodan filter za klasifikacijo in posamični izbor klasifikacije
    • dodan posamični izbor skupine
  • Na knjiženju porabe se v naslovu poleg šifre sedaj izpiše tudi naziv enote
  • Meni obdelave se je prestavil iz glavnega menija na Jedilnik
  • Na vpisu menijev in nastavitvah knjiženja se je zmanjšala minimalna velikost okna za podporo uporabnikom z minimalno predpisano resolucijo zaslona

Natisni