Predvidene količine zasaditve

Izpis je namenjen prikazu količin izdelkov (sadik), ki jih je potrebno določen dan posaditi (posejati). Potrebne količine se preračunajo glede na stanje naročil kupcev (naročena količina, predviden datum dobave). Datum (dan) zasaditve pa se izračuna glede na predviden datum dobave iz naročila kupca in potreben čas, da sadika (seme) dozori za prodajo iz šifranta dobe rasti. Predlagamo, da pri tiskanju izpisa omejite prikaz le za razdobje enega koledarskega tedna.

Izpis je aktiven samo, če je v nastavitvah programa aktivirana funkcija prikaza šifranta dobe rasti.

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

·      Datum zasaditve od do – izberemo datumski razpon za katerega želimo dobiti dnevni izpis predvidene zasaditve.

·      Knjiga NK od do – izberemo razpon knjig naročil kupcev iz katerih črpamo podatke o naročenih količinah izdelkov.

·      Datum naročila od do – izberemo razpon datumov naročil kupcev za katera želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Datum dobave od do – izberemo razpon predvidenih datumov dobave naročil kupcev za katera želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Naročnik od do – izberemo razpon šifer naročnikov (strank) naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      1. skupina naročnika od do – izberemo razpon 1. skupine stranke naročnikov naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      2. skupina naročnika od do – izberemo razpon 2. skupine stranke naročnikov naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovnih mest iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Številka DN od do – izberemo razpon delovnih nalogov iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Referent od do – izberemo razpon referentov iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Analitika od do – izberemo razpon analitik iz naročil kupcev za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Artikel od do – vnesemo razpon šifer artiklov (izdelkov) za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve. Izpis bo nastal samo za te artikle (če je v izbranem obdobju potreba po njihovi zasaditvi).

·      Skupina artikla od do – vnesemo razpon skupin artiklov (izdelkov) za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Klasifikacijska šifra od do – vnesemo razpon klasifikacij artiklov (izdelkov) za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

·      Šifra oddelka od do – vnesemo razpon oddelkov artiklov (izdelkov) za katere želimo izračunati potrebne količine zasaditve.

Z gumbom   (Alt + L) pripravimo izpis v tabeli:

 

 

Tabela v levem delu prikazuje podatke o izdelku (sadiki); šifra, naziv, EM, skupina, klasifikacija, oddelek). V desnme delu pa po posameznih denvih (ime dneva in datum) količino izdelka, ki jo je potrebno zasaditi ter količino nsaditvenih enot (npr. lončki), ki jih je potrebno zasaditi glede na to, kakšna količina izdelka se zasadi v eno zasaditveno enoto).

V primeru zgoraj vidimo, da je potrebno v četrtek 27.2.2008 zasaditi 500 sadik solate oziroma 42 zasaditvenih lončkov.

Podatke lahko tudi natisnemo na tiskalnik (gumb ). Odpre se okno z izbirnimi pogoji tiskanja izpisa:

 

·      Datum zasaditve od do – izberemo datumski razpon za katerega želimo tiskati izpis. Predlagamo, da maksimalno izberete datumski razpon enega tedna.

·      Izpis loči po – izberemo kako so izdelki (sadike) v izpisu ločeni (brez, po skupini, klasifikaciji ali oddelku).

·      Uredi po – izberemo kako so izdelki (sadike) znotraj ločitvenega prikaza urejeni (po nazivu, po šifri).

·      Opis liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.

·      Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

 

Izpis na tiskalnik je podoben izpisu v tabeli, le da je omejen glede na izbrne podatke tiskanja. Tudi tu za vsak izdelek (sadiko) dobimo podatek o dnevno potrebni količini zasaditve izdelka in količini v nasaditveni enoti.

Natisni