Izpis kartice

Na zaslonu za vnos podatkov osnovnega sredstva ali drobnega inventarja, je v  spodnjem levem kotu okna Osnovna sredstva gumb za izpis kartice - .

Če je osnovno sredstvo se izpiše kartica osnovnega sredstva, če je drobni inventar, se izpiše kartica drobnega inventarja.

Natisni