Vrstice

Podatki se vnašajo po principu vrstičnega vnosa. Zapis v vrstico prikličemo preko polja »operacija«. Izbor tega polja prikliče preglednico vseh tehnoloških operacij nezaključenih delovnih nalogov za kooperanta za katerega delamo izdajo:

V primeru, da nad preglednico izberemo opcijo »Prikaz vseh kooperantov«, se v preglednici prikažejo tudi operacije drugih kooperantov (če bo izbrana taka operacija, se bo kooperant samodejno zamenjal na operaciji delovnega naloga!).

V preglednici lahko označimo eno ali več operacij (»Izberi vse«, ali označevanje vrstic s kliki miške in sočasnim pritiskom tipke »CTRL«).

Označene operacije se prenesejo v izdajo. Podatki na vrsticah izdaje so:

 • Zap.Št. – zaporedna številke vrstice (se dodeljuje samodejno).
 • Delovni nalog – knjiga, številke, leto delovnega naloga a katerega se nanaša operacija.
 • ID op. – identifikacijska številka operacije (iz operacije delovnega naloga).
 • Naziv operacije – naziv operacije iz delovnega naloga.
 • Izdelek – šifra izdelka na katerega se naša delovni nalog operacije.
 • Naziv izdelka – naziv izdelka.
 • Razpisana količina – razpisana količina izdelka na delovnem nalogu.
 • EM izdelka – enota mere izdelka.
 • Količina/Enoto – količina operacije na eno enoto izdelka.
 • EM kooperacije – enota mere kooperantske operacije.
 • Izdano op. – izdana količina v kooperacijo; vnosno polje predstavlja podatek kakšno količino operacijo izdajamo (naročamo) kooperantu. Preko nastavitev programa lahko kontroliramo ali vnesena količina ustreza celemu številu izdelka. V primeru vnosa števila izdelkov in izbiri tipke F6 se lahko izračuna količina izdaje.
 • Izdano izd. – prikaz izdane količine v merski enoti izdelka.
 • Cena – cena operacije, predlaga se iz delovnega naloga; v kolikor operater nima prepovedi (varnostni sistem), lahko ceno operacije spremeni. Spremenjena cena se bo vpisala tudi na operacijo na delovnem nalogu!
 • Vrednost – izdana količina x cena operacije.
 • SM – šifra stroškovnega mesta, ki se predlaga iz delovnega naloga, če ga tam ni pa iz glave izdaje.
 • Naziv SM – naziv stroškovnega mesta.
 • SN – šifra stroškovnega nosilca, ki se predlaga iz delovnega naloga, če ga tam ni pa iz glave izdaje.
 • Naziv SN – naziv stroškovnega nosilca.

 • Prejeto op. – prikaz prejete količine operacije v kolikor za to izdajo (vrstico) že obstaja tudi vsaj en prejem iz kooperacije.
 • Prejeto izd. – prikaz prejete količine v merski enoti izdelka.
 • Opomba – opombo vrstice lahko vnesemo v polje opomba na vrstičnem vnosu ali preko gumba »Opomba« na spodnjem delu ekranske forme.

 

Podrobnosti

Gumb »Podrobnosti« prikazuje ključne podatke o operaciji vrstice izdaje. Informacije prikazane v oknu Spremljanje tehnološke kooperacije so razdeljene v dva dela:

V zgornjem delu so prikazani podatki o operaciji (kooperant, ki izvaja operacijo, naziv operacije, izdelek, ki se izdeluje s to operacijo, razpisana količino izdelka na delovnem nalogu, količina operacije (in merska enota operacije), cena operacije, količinski podatki stanja (izdana količina, prejeta količina, količina pri kooperantu ter količina operacije, ki jo je za delovni nalog še potrebno izdati v merski enoti izdelka in merski enoti operacije).

V spodnjem delu pa so kronološko prikazani podatki o izdanih in prejetih količinah te operacije v merski enoti operacije in izdelka.

 

Obnovi cene

Gumb »obnovi cene« se nahaja pod preglednico z vrsticami izdaje. V kolikor ga zaženemo, se za vse operacije izdaje, ki imajo operacijo povezano z »artiklom«, obnovijo (posodobijo) cene storitve kooperacije. Cene se dodelijo iz nabavnega cenika stranke kooperanta iz glave izdaje oziroma splošnega cenika kooperacije; vezano na datum izdaje.

 

Zaključi vrstico

Nad preglednico se nahaja gumb  (zaključi vrstico) preko katerega lahko izbrano vrstico izdaje zaključimo (storniramo) ne da bi jo prevzeli iz kooperacije.

 

Natisni