Dodajanje prilog prejetim računom – fascikli

Za dokazovanje revizijske sledi, da je določen poslovni dogodek – nabava materiala, blaga ali storitve sploh nastal, je smiselno prejetim e-računom pripenjati vse dokumente, ki so v procesu nabave nastali...

Dodajanje prilog prejetim računom – fascikli

Natisni