Tiskanje Evidence proračunskih postavk

S pritiskom na gumb Tiskanje  v oknu Evidenca proračunskih postavk se nam odpre novo okno, na katerem določimo kriterije za izpis planov.

Izbiramo lahko med dvema vzorcema izpisa:

Zneski se izpišejo samo pri nivojih kjer so vneseni,

Poleg vnesenih zneskov se prikažejo tudi seštevki po vseh nivojih.

Natisni