Posodobi sistem obračuna JS

Sistem obračuna plač za uporabnike v javnem sektorju je natančneje določen, zato posodobitve (predvsem ko so povezane z dopolnitvami programa),  pripravimo na SAOP-ju. Poleg pošiljanja tabel za uvoz po e-pošti smo izdelali pripomoček, ki omogoča prenos novosti neposredno s spletne strani SAIOP-ja in uvoz v bazo uporabnika.

 

Posodobitev se izvede v štirih korakih :

izberemo vzorčni sistem : sistem obračuna za šole ali ostali

preverimo posodobitve : program pregleda, če so razpoložljive posodobitve že vgrajene izpiše obvestilo o tem, ali so posodobitve že bile nameščene ali jih je še treba namestiti

pred posodobitvami je obvezno treba arhivirati obstoječi sistem obračuna v mapo, ki je v ta namen odprta v računalniku

posodobi sistem obračuna : novosti se prepišejo v podatkovno bazo

Natisni