Plačilo preostalega odprtega zneska računa?

Po potrditvi delnega plačila računa in tvorjenju datoteke tkdis.txt se vrnemo nazaj v preglednico plačilnih nalogov, kjer se nam pokažejo plačilni nalogi, ki smo jih tvorili v datoteko tkdis.txt. Izpolnjeno imajo okence V plačilo; Znesek predloga je izpolnjen z zneskom delnega plačila računa, ki smo ga že plačali; Datum predloga je izpolnjen z datumom pošiljanja podatkov na banko; Znesek za plačilo pa je izpolnjen s celotnim zneskom računa. V spodnjem delu ekrana kliknemo na ikono Brisanje poslanih + potrdimo z DA za vse poslane naloge. Ko se vrnemo nazaj v preglednico Plačilnih nalogov se nam pokažejo plačilni nalogi z preostalim odprtim zneskom računa, ki ga moramo še plačati.

Nadaljnji postopek plačila računa se ne razlikuje od standardnega.

Natisni