Zavihek »Ostala knjiženja«

Tretji zavihek je »Ostala knjiženja«. Tu se pa nastavi vse ostale nastavitve okrog knjiženj. Če je proizvodnji način, prenos med skladišči dveh uporabnikov,…

V tem zavihku lahko določimo naslednje podatke:

Proizvodni način dela – tu izberejo stranke, ki se ukvarjajo s preprosto proizvodnjo.

Knjiženje izdaje iz MSP v prejem MSP drugega uporabnika – določi se ali je mogoč prenos med skladišči dveh različnih uporabnikoc. Če je mogoč  morata biti bazi teh dveh uporabnikov na istem serverju z isto bazo šifrantov.

Uporabnik MSP – izberemo drugega uporabnika MSP, da se ve, kam se bo knjižil prejem.

Prenos med skladišči – možen je tudi prenos med skladišči.

Skladišče – izbere se drugo skladišče (izdelkov pri proizvodnjem načinu, skladišče drugega uporabnika pri knjiženju med uporabniki ali v katero skladišče se bodo prenašali podatki).

Promet izdaje materiala – pri proizvodnjem načinu določimo vrsto prometa za izdajo materiala.

Promet prejema v skladišče – določi se vrsta prometa za prejem v zgoraj izbrano skladišče.

Knjiženje materiala – pri proizvodnem načinu se lahko izbere možnost, da se poknjiži toliko izdelkov, kolikor je materiala na zalogi ali pa, če ni dovolj materiala se ne knjiži nič.

Proizvodni način brez izdaje izdelkov –  pri proizvodnem načinu se lahko izbere možnost, prekinitve proizvodnega načina tako, da se izvajanje prekine ob prejemu izdelkov na skladišče. Izdaja izdelkov se v tem primeru ne izvrši.

BHT - Gotovinska prodaja –  izberemo pri terenski prodaji za prenos (uvoz) naročil iz BHT terminalov.

Pri vnosu predlagaj prazno konsignacijsko skladišče – izberemo ali se pri vnosu naročil in odpremnih nalogov predlaga prazno konsignacijsko skladišče.

Prepreči spreminjanje zaprtega odpremnega naloga – izberemo ali se lahko preminjajo odpremni nalogi, ki so knjiženi v račun. To pomeni, da ima jo status »Zaprt«.

Pri odpremi upoštevaj količine odprtih odpremnnih nalogov – izberemo ali se pri pripravi odpremnega naloga iz naročil kupcev upoštevajo tudi količine iz odpremnih nalogov s statusom "Odprti" in "V komisionu". Sistem lahko uporabimo kot neke vrsto rezervacijo zaloge.

Prepreči večkratni vnos artikla na dokumentu – izberemo ali se pri vnosu naročil in odpremnih nalogov preprečuje večkratni vnos artikla na en dokument.

 

Kontrola RVC:

–    Vrstično - izberemo ali se pred prenosom odpremnega naloga na račun izvaja kontrola glede na min. dovoljeni odstotek RVC glede na vrednosti po posameznih vrsticah.

–    Skupno - izberemo ali se pred prenosom odpremnega naloga na račun izvaja kontrola glede na min. dovoljeni odstotek RVC glede na skupne vrednosti celotnega dokumenta.

–    Min. % RVC - vpišemo želeno vrednost minimalnega odstotka RVC.

–    Ob potrditvi dokumenta - izberemo ali se kontrola rvc upošteva že ob potrditvi dokumenta (gumb Potrdi).

 

Ločen obračun storitev – Označimo ali se iz naročila kupca artikli tipa storitev ne prenašajo v odpremne naloge, ampak se storitve naknadno direktno knjiži v Fakturiranje.

Knjiga za račune storitev – izbere se knjiga računov v katero se bodo knjižili računi za storitve.

Šifra blagajne – na posamezno knjigo naročila lahko vežemo, da se zapiše v izbrano blagajno pri knjiženju v BP. Če tu ni tega podatka vzame iz nastavitev programa v katero blagajno se bo knjižilo. Seveda je ta podatek aktualen, če se uporablja blagajniško poslovanje.

Vrsta blagajniškega prejemka - na posamezno knjigo naročila lahko vežemo, da se zapiše v izbrani prejemek pri knjiženju v BP. Če tu ni tega podatka vzame iz nastavitev programa kam se bo knjižilo. Seveda je ta podatek aktualen, če se uporablja blagajniško poslovanje.

Opozarjanje izdaje pod minimalno zalogo - označimo ali se pri vnosu artiklov pojavi opozorilo v primeru, da je trenutna zaloga - vpisana količina nižja od vpisane minimalne zalog eartikla.

Natisni