Vrste računov

V šifrant Vrste računov vnesemo vrste računov, s katerimi se srečujemo pri poslovanju. V to razpredelnico se vnaša tako prejete kot izdane račune. Ko v meniju Šifranti pritisnemo na Vrste računov, se nam odpre razpredelnica Vrste računov, iz katere lahko izberemo določeno vrsto računa.

Natisni