Izpis obrazca 1 - ZAP/M po enotah

 

1. NAVODILO ZA IZPIS OBRAZCA 1-ZAP/M PO ENOTAH
V primeru, da želite izpis obrazca 1-ZAP/M po enotah, je potrebno že obstoječim stroškovnim mestom dodati ustrezna višja stroškovna mesta.

To storite na naslednji način:
Šifranti….zaposleni…podatki zaposlenih
Odprete enega zaposlenega (ni važno katerega)…kliknete na tri pikice zraven Šifre SM, da se vam odpre šifrant stroškovnih mest. Izbrišete šifro v belem oknu, da dobite na ekran seznam vseh stroškovnih mest.
Obrazec 1-ZAP/M zbira podatke po enotah na podlagi šifer VIŠJEGA SM…Če te šifre niso izpolnjene jih je potrebno vnesti.

To pa storimo na naslednji način:
Na tej preglednici kliknemo na gumb za Vnesi zapis in vnesemo toliko novih SM, kolikor enot imamo (toliko obrazcev 1-ZAP/M se nam bo oblikovalo)
Predlagam, če je mogoče, da si šifre višjih SM vnesete od številke 100 dalje (kot v našem primeru, ko je na SM 1 – servis, na SM 101 – servis višje SM, tako, da boste imeli logične pare stroškovnih mest), ni pa to nujno. Pri vnosu višjih stroškovnih mest, morate pustiti Šifro višjega SM prazno. Na ta način vnesete vse višja SM, ki so vezana na osnovna SM pri zaposlenih. To lahko storite za vsa SM kar v tej preglednici, ne da bi se postavljali na vsakega zaposlenega posebej, ker je šifrant SM skupen za vse.
Ko vnesete vsa VIŠJA SM, morate le-ta določiti še osnovnim SM.

To storite na naslednji način:
Postavite se na osnovno SM…kliknite na ikono popravi zapis ter v tretji podatek Šifra višjega SM vnesite ustrezno šifro višjega SM.
Da bodo podatki po enotah na obrazcu 1-ZAP/M pravilno izpolnjeni, morate imeti pravilno izpolnjene šifre SM.
Ko imate urejena SM, lahko na obračunu plač izberete  izpis obrazca 1-ZAP/M (Obračunaj vse samo zaradi teh sprememb ni potreben). Ne pozabite s kljukico označiti, da želite izpisati obrazec po enotah. Če želite zbirni, kljukico po enotah odstranit.

Natisni