Verzija 2018.13.003

Obračun storitev 

Šifranti -> Otroci (Učenci/Dijaki/Študenti...) -> Uvoz eAsistent

Dopolnitev strukture xml, ko delamo uvoz otrok ter izberemo Plačnik= Da

Večnivojski razpis proizvodnje

Knjiženje – plan proizvodnje; na obdelavi »razpis proizvodnje« je v nastavitvah obdelave sedaj aktivna opcija »Avtomatsko dodeli serijske številke« tudi v primeru eno nivojske razgradnje.

 

 

 

Natisni