Verzija 2020.17.001 z dne 18.12.2020

 • Omogočeno tiskanje ključnih podatkov na obračunskem listu za gospodarstvo.
 • Omogočena izbira razloga zadržanosti 14 – Sobivanje v šifrantu vrste obračuna.
 • Odpravljena težava z izvozom in uvozom obračunskih vrstic v primeru ročno vpisanih bruto zneskov vrstic.
 • Urejeno delovanje funkcije NADP(0) v primeru spremembe delovnega mesta.
 • Opravljena napaka v primeru zagona funkcije obračunaj vse na praznem obračunu.
 • Pripomoček za izračun uspešnosti v javnem sektorju:
  • Urejen izračun osnove plače v primeru  zapisov z 0% razporeditve v preteklih obračunih.
  • Izpis ocenjevanja
   • Urejen prikaz zaposlenih, ki so razporejeni na več delovnih mest.
  • Izpis letnega obvestila
   • Urejen prikaz zadnjega vpisanega podatka "Osnova decembra lansko leto".
   • Urejen prikaz ocen na obvestilu ne glede ali je obračun bil prenesen v obračun.
   • Urejen prikaz neaktivnega delovnega mesta zaposlenega.
 • Evidenca boleznin (e-BOL)
  • Omogočena izbira povezane osebe (družinskega člana) v primeru razloga zadržanosti 10 – Usposabljanje za rehabilitacijo otroka.
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava s pripravo predlog v primeru uvoza zadržanosti od dela za krajši delovni čas.
  • Urejena priprava predlog v primeru preklicanih potrditev dopusta in koriščenja ur.
  • Odpravljena težava z dodajanjem ur do polnega delovnega časa v primeru priprave obračuna po enotah organizacijske strukture.
  • Prenovljen prikaz podatkov o dopustu na zaslonu za prijavo ali potrjevanja dopusta.

Natisni