Polnjenje tehtnic

S programom pripravim podatke o artiklih in cenah, kateri se potem prenesejo na trgovske tehtnice. Podprt je prenos na tehtnice Gama – Libela, Bizerba in Mettler Toledo. Pri samem prenosu določimo ali se na tehtnice prenaša šifra artikla ali črtna šifra artikla. Privzeta nastavitev je prenos šifra artikla. Če prenašamo šifre, prenašamo podatke o artiklih v okviru šifer x0001 do x9999, kjer x pomeni številko oddelka, se pravi da npr. na oddelek 7 gredo šifre in cene artiklov od 70001 do 79999. Če prenašamo črtne šifre, pa prenašamo artikle katerih dolžina črtne šifra je 7 mest in z začetnicami določene pri tem prenosu (gre za začetnice od 20 – 29, ki služijo internemu kodiranju artiklov po sistemu EAN-13).

 

  • Za tehtnico – izbor tipa tehtnice.
  • Izbor oddelka – s kljukico označimo, na kateri oddelek prenašamo podatke.
  • Prenos Šifre ali Črtne šifre – če izberemo prenos črtne šifre, potem določimo se začetek teh črtnih šifer.
  • Ukaz za prenos na tehtnico – vnosa naziva programa ali procedure prenosa. Le-te zagotovi dobavitelj opreme.
  • Področje – mapa za prenos podatkov.
  • Kodna stran – gre za izbor pretvarjanja dela podatkov, v tem primeru gre za pretvorbo znakov v nazivih artiklov.

 

Nastavitve prenosov si program zapomni in jih naslednjič predlaga.

Natisni