Verzija 2018.14.003 z dne 14.11.2018

  • Šifranti – Tehnološki postopki; odpravljena napaka pri klicanju standardnih tehnoloških operacij v operacije tehnoloških postopkov.

Natisni