Uvoz iz DOS datoteke

Gumb je aktiven samo, če še ne obstajajo prometni zapisi. Ob kliku na gumb  - Uvoz iz DOS datoteke se odpre okno, kamor vpišemo podatke za uvoz začetnega stanja.

  • Prenesi iz mape – vnesemo ali preko gumba  poiščemo mapo, v kateri imamo pripravljeno datoteko s podatki za uvoz v začetno stanje.
  • Opusti – nas vrne na preglednico Vrstice.
  • Potrdi – potrditev vnesenih podatkov in nadaljevanje z delom.

 

Po prenosu nas program obvesti o zaključku prenosa

in nas vrne v preglednico Vrstice.

Natisni