Uvoz iz ročnega terminala

Ob kliku na gumb   - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni. Delovanje je enako, kot pri uvozu prejema iz ročnega terminala.

Natisni