Nastavitve pogodb

S klikom na gumb Vnesi zapis (Insert)  odpremo okno za vnos nastavitev, kjer vpišemo šifro pogodbe (npr. Avtorske pogodbe ali Podjemne pogodbe) in šifro vrste prejemka iz šifranta vrst prejemkov DURS, šifro prejemka za bonitete,  oznako REK obrazca, ki se tiska pri obračunu teh prejemkov, nato pa še konto v breme in konto v dobro za posamezne vrste pogodbenih izplačil. Tu določimo tiste konte dvostavnega knjigovodstva, ki jih bo program predlagal kot privzete konte za posamezne vrste izplačil. Podatki so pomembni za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo. Konti morajo predhodno obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre, če pri okencu za vnos konta kliknemo na gumb . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Katerega od kontov bomo izpolnili je odvisno od vrste osebnega prejemka, ki ga želimo obračunati s programom DOP. V primerih, ko se na pogodbeni znesek obračuna še poseben davek na določene prejemke, je obvezno izpolniti podatek Šifra posebnega davka. Davek mora biti vpisan v šifrantu dajatev na pogodbe. V tem oknu izpolnimo tudi oznake vrst posla v plačilnem prometu.

 

Natisni