O programu

Program omogoča vodenje podatkov o prejetih računih (domačih in deviznih), spremljanje potrjevanja prejetih računov (likvidacija), preglede in izpise podatkov o prejetih računih po različnih kriterijih. Deluje v okolju Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA.

Program je povezan z dvostavnim knjigovodstvom (DK), davčnim knjigovodstvom (DDVc) in programom za plačilni promet (PP). Ta povezava omogoča sprotno pripravo vknjižb za DK in podatkov za DDV ter plačilnih nalogov. Program pripravlja podatke za DK tako, da omogoča naknadno knjiženje. To pomeni, da si stranka lahko tekoče vodi saldakontne podatke, ostale protivknjižbe pa opravi, ko je račun likvidiran in vrnjen iz morebitne dislocirane enote.

Natisni